Düzce Üniversitesi Yönetmelikleri

D.Ü. YÖNETMELİKLERİ

- D.Ü. Yaşamboyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- D.Ü. Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- D.Ü. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- D.Ü. Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- D.Ü. Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.09.2009)

...

Devamı için Tıkla

Akademik - Ulusal Hakemli Yayınlar

ULUSAL HAKEMLI YAYINLAR

A) Ulusal Hakemli Kongre, Sempozyum, Konferans, Çalıştay...'da Basılanlar

1. Alkaya D. ve Yeşil B., 2010: Donatılı Zemin Yapılar (Toprakarme) ve Elektronik Tablolama Programı Kullanılarak Projelendirilmesi. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 13. Ulusal Kongresi, Cilt 2 (929-938), İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.

2. Alkaya D. ve Yeşil B., 2011: Ahşap İksa Hesabı. Akademik

...

Devamı için Tıkla

Geoteknik - Programlar ve Türk Standartları

GEOTEKNIK PROGRAMLARI

1. Yazılım proje tanıtım sayfası ile başlamakta ve temel tipi seçimi yapılarak kullanıcı zemin emniyet gerilmesi hesabına yönlendirmesi

2. Zemin emniyet gerilmesinin yer altı suyu dikkate alınarak Terzaghi formülü ve SPT verilerinden Meyerhof yöntemi ile hesaplanması 3. Gerilme Analizi

4. Oturma Analizi (ani oturma ve konsolidayon oturması)

4.1. Konsolidasyon deneyi sonuçları yardımıyla oturma hesabı.

...

Devamı için Tıkla

Burak YEŞİL Hakkında Bilgiler

Burak YEŞİL

- Öğretim Görevlisi (Lecturer) (2011- ∞ )

- İnşaat Yüksek Mühendisi (Geoteknik Mühendisi) (2009- ∞ ) (Civil Engineer Msc) (Mühendislik Fakültesi)

- İş Güvenliği Uzmanı (2012- ∞ ) (Occupational Safety Specialist)

- İş Güvenliği EĞİTMENİ (2015- ∞ ) (Occupational Safety Instructor)

- TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) (2015- ∞ )

- Bilirkişi (Expert) (2012- ∞ )

...

Devamı için Tıkla

GEO5 – Geoteknik tasarım ve analizler için programlar

http://www.finesoftware.eu/

Geoteknik Yazılım Pakedi GEO5, farklı tipte geoteknik problemlerin çözümü için geliştirilmiştir. GEO5 pakedi, yaygın geoteknik mühendislik çözümlerinin yanında (şev stabilite, temeller, istinad duvarları), tüneller, tünel inşaatlarından dolayı oluşan yapısal hasarlar, kaya şevlerin duraylılık analizi gibi karmaşık uygulamaları da içermektedi.

SINAV SONUÇLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 BAHAR Dönemi Vize, Mazeret, Final ve Final mazeret Sınav Sonuçları.